Møde i kommunalbestyrelsen i Rådhussalen

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 5041

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 5039 for et område til camping, sommerhus- og helårsbebyggelse ved Spøttrup Strandvej i Hou

Læs mere
Lokalplanområdets afgrænsning vist med hvid streg på luftfoto

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1151 - for centerområde ved Odder Rådhus - Folkeparken

Læs mere

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til afholdelse af festival

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus med påbygget garage og udhus

Læs mere

Lovliggørelse af bygning på 210m2 til overdækning for løsgående får

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelse af et læskur på 46m2

Læs mere

Landzonetilladelse til 58 m² garage

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på 233m2 med integreret garage på 67m2

Læs mere

Landzonetilladelse til arealoverførsel i forbindelse med opførelse af ny bolig

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelse af 38 m² læskur

Læs mere

Landzonetilladelse til genopførelse af nyt stuehus

Læs mere

Lovliggørelse af 4 mindre bygninger i landzone uden tilknytning til eksisterende primære bebyggelse

Læs mere

Industrivirksomhed

Landbrug

Spildevand

UDKAST, Tillæg nr. 10 til spildevandsplan, Fensten By

Læs mere

Tillæg nr. 10 til gældende spildevandsplan er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

Læs mere

Grundvand

Vandløb

Affald

Natur

Efterfølgende tilladelse til oprensning af et beskyttet vandhul på matr.nr. 1u Åkær Hgd., Falling

Læs mere

Dispensation til oprensning af regnvandsbassin RB10

Læs mere

Dispensation til oprensning af regnvandsbassin RB13

Læs mere